Bootstrappin'

DEEQ WABARASHO

NILE UNIVERSITY waxay bixinaysaa labo qof oo lacag la'aan ah kuliyad kasta waxaana heli doona labada qof ee ugu horeeya

Shuruudaha

  1. lacagta diiwaangilinta $30
  2. soo gudbi shahaadooyinkaada
admission@nust.edu.so
614262020
---------
Buuxi Foomka Hoose
Magaca:
Jinsiga:
Deegaanka:
Taleefanka:
iskuulkaaga:
Sanad Dugsiyeedka:
Kuliyada: